CASA ȘI GRĂDINĂ ȘTIRI

Locuitorii Sectorului 1 vor primi tichete anticriza

[ad_1]

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1: „Am pus astăzi în dezbatere publică regulamentul privind acordarea tichetului anticriză în valoare de 1.000 lei pentru fiecare persoană majoră care are domiciliul sau reședința în Sectorul 1.

După calculele specialiștilor din Primărie, de acest tichete vor beneficia aproximativ 208.000 persoane. Bugetul estimat este de 208 milioane lei. Sunt bani pe care i-am economisit după ce am stopat contractele supraevaluate date de fostele administrații locale către firmele de partid. Fiecare cetățean din Sectorul 1 va simți în buzunarul său unde sunt economiile făcute de noi și poate estima care a fost dimensiunea corupției pe care am găsit-o aici.

Obiectivele acestor măsuri locale anticriză constau în creșterea eficienței utilizării energiei, stimularea producerii locale de energie din surse regenerabile, creșterea gradului de conștientizare și reducerea fenomenului de sărăcie energetică, precum și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Tichetul valoric va putea fi folosit exclusiv pentru achiziționarea de la operatorii economici participanți de: echipamente, soluții, materiale și servicii pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor, inclusiv a aparatelor electrocasnice, instalarea de surse de energie regenerabilă locale, precum și pentru certificarea performanței energetice a clădirilor.

Pentru evitarea oricărui dubiu, tichetul va putea fi folosit de către persoanele fizice, individual sau prin asociere, în familie sau la nivel de locuințe colective. Potrivit Regulamentului de acordare a tichetelor elaborat de către specialiștii administrației locale, prin locuință colectivă se înțelege “un grup de locuințe/apartamente având mai mulți proprietari diferiți, amplasate într-o singură construcție rezidențială (bloc, casă etc)”.

Înscrierea în acest program se va face prin accesarea unei aplicații informatice („Platforma”) care urmează să fie disponibilă pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 1. Toate detaliile privind înscrierea sunt detaliate amănunțit și sunt disponibile în conținutul regulamentului supus dezbaterii publice.

Se pot înscrie în acest program persoanele care:

a) Au vârsta de minimum 18 ani împliniți la data înscrierii în Platformă.

b) Sunt cetățeni români sau cetățeni membri ai unui stat membru al Uniunii Europene și au, după caz: (I) domiciliul în Sectorul 1 al Municipiul București la data înscrierii sau (II) au reședința în Sectorul 1 al Municipiului București la data înscrierii, după cum rezultă din viza de flotant aplicată cel târziu la data de 01.11.2022.

c) Au un buletin/carte de identitate valabil/ă în momentul înscrierii în Platformă.

d) Nu au calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, de Primar sau de Viceprimar al Sectorului 1 al Municipiului București sau de soţ/soţie, rude ori afini până la gradul I inclusiv, cu acesta/aceasta, în momentul transmiterii solicitării de înscriere.

Perioada de înscriere este de maxim 6 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a Măsurilor, în limita bugetului alocat. Carnetele de tichete vor fi expediate prin poștă/curier la adresele de domiciliu/ reședință/ corespondență ale Participanților, cu semnătura de primire pe Scrisoarea de transport. Important: un participant la acest program nu poate cumula mai multe carnete de tichete, acesta fiind beneficiarul unui singur carnet de tichete.

Tichetul este utilizabil exclusiv de către Beneficiar, în baza actului de identitate, în limita valorii acestuia, în perioada de valabilitate a tichetului. Tichetul nu este transmisibil. Măsurile se vor aplica până la data de 15 Noiembrie 2023.

Este interzisă folosirea tichetelor în scopul achiziționării altor bunuri sau servicii decât cele prevăzute în Regulament, precum și vânzarea acestora către terțe persoane fizice sau juridice”.

ATENȚIE: Tichetele vor putea fi folosite numai la operatorii economici prevăzuți în lista care va fi afișată pe Platforma online. „Am descris în amănunt, în Regulamentul supus dezbaterii publice, ce condiții trebuie să îndeplienască un operator economic pentru a participa la acest proiect. Regulamentul va sta în dezbatere publică un număr de 30 de zile lucrătoare, potrivit legii, până în data de 14 decembrie 2022 și poate fi consultat accesând următorul link: https://www.primariasector1.ro/proiecte-supuse-dezbaterii…”, a mai precizat edilul.

Persoanele interesate, societatea civilă, specialiștii în domeniul energiei pot trimite propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare, privind acest proiect de act normativ, până în data de 14 noiembrie 2022 pe adresa de e-mail [email protected], prin poștă (Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București) sau pot fi depuse la Registratura Generală a Primăriei Sectorului 1.

Articolul Locuitorii Sectorului 1 vor primi tichete anticriza apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

[ad_2]

Source link